DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KURSU

    ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLAUZULA INFORMACYJNA

    Dane osobowe i kontaktowe uczestnika kursu są niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu. Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym. Podstawą prawną upoważniającą do pozyskania danych osobowych jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 652). Informacje są pozyskiwane zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z 6 października 2023 roku (Dz. U. 2023 poz. 2175). Administratorem danych jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
    CZARABA – PSTB z siedzibą w Krakowie. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom. Więcej informacji na stronie www.pstb.pl – „Szkolenia”. Brak uzupełnienia formularza skutkuje odmową wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu.

    Powrót na listę szkoleń

    -/span>